Misyonumuz & Vizyonumuz

  • Hak ve hukuka saygı, hakkımız olandan başka hiçbir şeye elimizi sürmemek, kendi hakkımıza rıza göstermek.
  • Şeffaflık ve hesap verebilirlik, tüm ticari ve sosyal faaliyetlerimizde şeffaf olmak, yapılan her bir işlem ve davranışın açıklamasını yapabiliyor olmak.
  • Azim ve kararlılık, zorluklar karşısında yılmadan azim ve cesaretle rotamızda devam etmek.
  • Adil ve ahlaklı olmak, ilişki içinde olduğumuz herkese dürüst ve saygılı olmak, ahlaki değerlere bağlı olmak, tarafsızlık ve objektifliğimizi korumak.
  • Hoşgörü ve anlayış, temel değerlerimizi zedelemediği ve varlığımızı tehdit etmediği sürece farklı fikir, düşünce ve davranışlara önyargısız, hoşgörü ve toleransla yaklaşarak sosyal uyumu arttırmak, insana değer vermek
  • Tutarlılık, değerlerimiz, söylemlerimiz ve davranışlarımız arasında tutarlılık sağlamak.
  • Birlik, beraberlik, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile birliğimizi sağlam tutmak.
  • Biz olmak. Sosyal sorumluluk bilinci, sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olarak ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeye katkıda bulunmak.
  • Bağlılık, gerek çalışmalarımızda gerek müşterilerimizde BAĞLILIK güvenini yaratmak, bu güvenle yarınlara birlikte ilerlemek.