5.10.2019

ULUSLARARASİ TİCARET SÖZLEŞMESİ – “INCOTERMS” İLE İFADE EDİLDİ

Her Incoterm nakliye masrafları, sigorta, ödenmesi gereken vergi ve gümrükten çekilme gibi maliyet ve risklerden kimin sorumlu olduğunu belirler. Uluslararası ticarette en çok kullanılan terimlerin yorumlanması için Incoterms hükümetler, yasal merciler ve işletmeler tarafından kabul edilmektedir. Bu, bu terimlerin farklı ülkelerde farklı şekilde yorumlanmasından doğan belirsizlikleri ve sıklıkla pahalı yanlış anlamaları azaltır veya kaldırır. Incoterms hem yerel hem de uluslararası satış sözleşmeleri için geçerlidir.

 

Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ilk olarak 1936’da ilk Incoterms setini yayınladı. İlk yayın tarihinden bu yana 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 ve en son olarak 2010 yılında güncellendi. Incoterms 2010 yürürlüğe girdi.

 

 

İncoterms veya kullanılan incoterm türleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir ve örneğin Romanya veya Gürcistan’da malların görev maliyetlerini belirlemek için kullanılabilir. Bu durum, bazı ülkeler aracılığıyla, malların en hızlı ticaret yolunun dışındayken bile, olumlu gelişmelerden yararlanmaya sevk edilmesine neden olabilir.

İncoterms uygularken, istenmeyen anlaşmazlıklardan kaçınmak için, kullandığınız alıcılar ve satıcılarla olan tüm sözleşmelerde ve hangi ülkenin yasal koşullarının geçerli olduğunu açıkça belirtmeniz önemlidir. İlgili tüm ülkeler BM sözleşmesi ile imzalanırsa, anlaşmazlığın ortaya çıkması halinde yasal olarak sorumlu olanın açıklığa kavuşması sağlanacaktır.

 

Incoterms KDV ödemelerini kapsamaz; Dolayısıyla, uluslararası bir ticaret işlemleri KDV ödenmesini gerektiriyorsa, ithalatçı tarafından ödenmesi gerekecek olan ithalat vergisi veya KDV’yi kimin ödeyeceğini belirtmelidir.

 

Türkiye’de KDV genellikle ülkede tedarik edilmiştir ve aynı oranda ödenir – ithal ettiğiniz ülke AB’de ise; KDV, KDV beyannamesinde beyan edilebilir ve geri talep edilir.

Incoterms KDV ödemelerini kapsamaz; Dolayısıyla, uluslararası bir ticaret işlemleri KDV ödenmesini gerektiriyorsa, ithalatçı tarafından ödenmesi gerekecek olan ithalat vergisi veya KDV’yi kimin ödeyeceğini belirtmelidir.

Türkiye’de KDV genellikle ülkede tedarik edilmiştir ve aynı oranda ödenir – ithal ettiğiniz ülke AB’de ise; KDV, KDV beyannamesinde beyan edilebilir ve geri talep edilir.

 

 

Pek çok farklı incoterm türü vardır; Bazı yaygın incotermler arasında satıcıların mallar belirli bir terminale teslim edilinceye kadar satıcıları tehlikeye attığı Teslim Edilen Terminal (DAT), Satıcı’nın tüm riskleri üstlendiği ve malları ithalatı ve ihracatı için temizlemesi gereken Teslimat Vergisi (DDP) Ve eski işleri (EXW), burada alıcı tüm nakilleri düzenlemelidir ve malları satıcının işyerinden kaldırdıktan sonra tüm riski üstlenmelidir.

Deniz ve iç su taşımacılığına özgü Incoterm’ler, alıcı veya satıcının belirli bir tekne vasıtasıyla teslim aldığı Ücretsiz Uçakta (FOB) ve Malın, Sigorta ve Navlunun (CIF) satıcının sigortayı ve nakliye bedelini ödemekle yükümlü olduğu anlamına gelir Masraflar ve malların gemiye yüklenmesi için.

Gemi, Maliyet ve Navlun, Maliyet Sigortası ve Navlun ile birlikte Ücretsiz, deniz ve iç suyolu taşımacılığına özgü.

Genel olarak, tüm incotermlerde, gümrük, yük taşıma, yükleme boşaltma, yükleme, taşıma, sigorta, gümrük ve ithalat vergileri ve vergilerin sorumluluğunu alanlar konusunda oldukça eşit bir ayrım var.

 

En son Incoterms, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde faaliyet göstermektedir:

 

Her Türlü Taşıma Kodu:

CIP (Carriage and Insurance Paid) – Taşıma Ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim
CPT (Carriage Paid To) – Navlun Ödenmiş Olarak Teslim
DAP (Delivered At Place) – Belirlenen Yerde Teslim
DAT (Delivered At Terminal) – Terminalde Teslim
DDP (Delivered Duty Paid) – Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim
EXW (Ex Works) – İş Yerinde Teslim
FCA (Free Carrier) – Taşıyıcıya Masrafsız Teslim

 

Deniz ve İç Su Taşıma Kodu :

CFR (Cost and Freight) – Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim
CIF (Cost, Insurance and Freight) – Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim
FAS (Free Alongside Ship) – Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim
FOB (Free On Board) – Gemide Masrafsız Teslim