KALİTE BELGELERİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ – ISO 9001:2008

Turna Madencilik Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Turizm Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. (ISO 9001:2008) Yönetim Sistemleri ve sertifikasına sahiptir. Tüm hizmetlerimizde ‘müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme ve verilere dayalı karar verme kalite temel prensiplerini benimseriz. Bu prensipler kalite yönetim sistemi politikamızın temellerini oluşturur.

Tüm faaliyetlerde ‘müşteri odaklılık’ yaklaşımı tüm çalışanlarca benimsenmekte olan en önemli değerlerimiz arasındadır. Müşteri odaklılık yaklaşımı ile müşterilerin değişen taleplerini saptamak ve en iyi şekilde karşılamak, taleplerinde ötesine geçerek müşteriye değer yaratmak, müşteri memnuniyetinin en üst seviyede sağlanması hedeflenir.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI – OHSAS 18001:2007

Sağlık, emniyet ve çevre öncelikli değerlerimiz olup, tüm süreçlerimizin temel taşları olarak görürüz.

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerimizi sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde planlar ve OHSAS 18001 standardını referans alarak yürütürüz.

Sağlık Emniyet ve Çevre ile ilgili sorumlulukları ve etik kuralları her kademedeki çalışanlarımızla paylaşırız. Tüm çalışanlarımız SEÇ ile ilgili sorumlulukların bilincindedir.

Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda çalışması önceliğimizdir. Tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla bu konuda iş birliği yapar ve sinerji yaratırız.

SEÇ ile ilgili performansımızı sürekli izler, süreçlerimizin verimliliğini ve etkinliğini sağlık, emniyet ve çevre eksenlerindeki iyileştirmelerle destekleriz.